Kvalita – certifikáty

 

Certifikát SK19/3071 - ISO 9001:2015

Systém riadenia spoločnosti
IZO 4 DSP, s.r.o., Priemyselná 5, 071 01 Michalovce
bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám
ISO 9001:2015
Pre tieto činnosti
Výroba a spracovanie polystyrénu,
Výroba výrobkov z polystyrénu.

Certifikát SK22/00000018 - ISO 14001:2015

Systém riadenia spoločnosti
IZO 4 DSP, s.r.o., Priemyselná 5, 071 01 Michalovce
bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám
ISO 14001:2015
Pre tieto činnosti
Výroba a spracovanie polystyrénu,
Výroba výrobkov z polystyrénu.